Eidtor-in-Chief:
CHEN Wenxing
ISSN:
1001-7003
CN:
33-1122/TS
First Publication:
1956
Frequently:
Monthly
Sponsor:
Zhejiang Sci-Tech Univerisity
China Silk Association
China Textile Information Center
Current Issue: 2019 Vol.56 No.07
Online Before Printed
All Issues
[QIAN Youqing, LIU Wenquan, LIU Enjian]
2019 Vol.56 No.07 [71101] [Abstract] (84) [PDF:359KB](102)
[XIAO Haibing, Yang Minglu , YangYanhe, Zhu Tiansheng , Chen Jialia, JIANG Xia, HUANG Ying]
2019 Vol.56 No.07 [71102] [Abstract] (65) [PDF:59KB](82)
[NAN Haiyun, ZHOU Jiu]
2019 Vol.56 No.07 [71103] [Abstract] (71) [PDF:1635KB](67)
[LIN Xiang, JIN Zhenyu, ZHU Ensong, YIN Yuan, XUE Kunlun, XU Jianmei]
2019 Vol.56 No.07 [71104] [Abstract] (75) [PDF:436KB](87)
[WEI Zikai,DING Shaomin,LU Minxing,LIN Haitao,NING Wan’e]
2019 Vol.56 No.07 [71105] [Abstract] (58) [PDF:531KB](89)
[WANG Dan, Fu lifan, Xu Bojun, Liu Xinjin, Su Xuzhong]
2019 Vol.56 No.07 [71107] [Abstract] (52) [PDF:3274KB](38)
[ZHANG Heng, L Hongbin, CHE Fusheng, HOU Tao, ZHANG Yifeng, ZHANG Wei]
2019 Vol.56 No.07 [71108] [Abstract] (46) [PDF:2094KB](53)
[QIU Haifei, WAN Hongqiang]
2019 Vol.56 No.07 [71201] [Abstract] (52) [PDF:616KB](42)
[Sajib Kumar Paul, ZHANG Luyan1, LIU Jiali1, LIANG Mingjin2, Tian Wei1, ZHU Chengyan1]
2019 Vol.56 No.07 [71202] [Abstract] (44) [PDF:2926KB](43)
[LI Kun , LI Qiang , YE Hongguang]
2019 Vol.56 No.07 [71203] [Abstract] (71) [PDF:440KB](50)
[WANG Yan, ZHAO Hongyan, HUHuang jingling, LI Bin]
2019 Vol.56 No.07 [71302] [Abstract] (65) [PDF:81KB](75)
[LIN Congjin, LUO ronglei]
2019 Vol.56 No.07 [71304] [Abstract] (74) [PDF:42KB](80)
[SHEN Linlin, XUE Chenzhe]
2019 Vol.56 No.07 [71305] [Abstract] (58) [PDF:55KB](56)